CÁP NHÔM 0,6/1KV AL/XLPE

CÁP ĐỒNG

DÂY ĐIỆN

thông tin liên hệ
Mr. Đinh Quang Huấn
Quản Lý Kinh Doanh - 098.189.4444

CÁP NHÔM 0,6/1KV AL/XLPE

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi 4x11
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xo...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x35
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xo...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x120
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xo...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x185
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xo...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x11
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xo...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi 3x35
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xoắn 3 l...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi 3x95
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xoắn 3 l...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 11
LH - 098.189.4444
Đơn 1 Lõi A...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 150
LH - 098.189.4444
Đơn 1 Lõi A...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 400
LH - 098.189.4444
Đơn 1 Lõi A...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi 4x35
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xo...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi 4x120
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặn xo...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 35
LH - 098.189.4444
Đơn 1 Lõi A...

CÁP ĐỒNG

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC  CVV1x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng đơn bọc cách...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC  CVV2x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng 2 ruột bọc c...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC  CVV4x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng 4 ruột bọc c...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC  CXV1x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng đơn bọc cách...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng treo 2x4 CU/XLPE/PVCGoldcup 2c
LH - 098.189.4444
Cáp đồng treo 2x4 CU/...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x240 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup 4x240 CU/...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x120 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup 4x120 CU/...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng đơn bọc CV 1x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng đơn bọc CV 1...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x70 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup 4x70 CU/X...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x50 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup 4x50 CU/X...

DÂY ĐIỆN

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện dân dụng 2 lõi Goldcup
LH - 098.189.4444
Dây điện dân dụng 2 l...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup
LH - 098.189.4444
Dây điện Goldcup
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup đơn mềm 1x6 (200m/cuộn)
LH - 098.189.4444
Dây điện Goldcup đơn...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup đơn mềm 1x4 (200m/cuộn)
LH - 098.189.4444
Dây điện Goldcup đơn...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup đơn mềm 1x1.5 (200m/cuộn)
LH - 098.189.4444
Dây điện Goldcup đơn...

PHỤ KIỆN HẠ THẾ

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Ốp vòng bổ trợ đơn
LH - 098.189.4444
Ốp vòng bổ trợ đơn
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Ốp vòng bổ trợ kép
LH - 098.189.4444
Ốp vòng bổ trợ kép
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>KẸP HÃM (SIẾT) 4X16-25 ( LOẠI THƯỜNG )
LH - 098.189.4444
KẸP HÃM (SIẾT) 4X16-2...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>KẸP HÃM (SIẾT) 4X70-95 ( LOẠI THƯỜNG )
LH - 098.189.4444
KẸP HÃM (SIẾT) 4X70-9...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>BOONG TREO CÁP 16-25-35-50 ( LOẠI THƯỜNG )
LH - 098.189.4444
BOONG TREO CÁP 16-25-...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>MÓC TREO CÁP 70-95-120
LH - 098.189.4444
MÓC TREO CÁP 70-95-12...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>GHÍP ĐẤU ĐIỆN (VS) 1 BL
LH - 098.189.4444
GHÍP ĐẤU ĐIỆN (VS) 1...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>GHÍP ĐẤU ĐIỆN (VS) 2 BL
LH - 098.189.4444
GHÍP ĐẤU ĐIỆN (VS) 2...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ỐP CỘT (BẢNG MÃ) NHỎ PHI 16
LH - 098.189.4444
ỐP CỘT (BẢNG MÃ) NHỎ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ỐP CỘT (BẢNG MÃ) LỚN PHI 20
LH - 098.189.4444
ỐP CỘT (BẢNG MÃ) LỚN...

HÒM CÔNG TƠ

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H1
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ H1
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H2
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ H2
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H4
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ H4
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H6
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ H6

ĐẦU COST - ỐNG NỐI HẠ THẾ

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT ĐỒNG NHÔM GULIFA UC-AM 25
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT ĐỒNG NHÔM...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT ĐỒNG NHÔM GULIFA UC- AM 400
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT ĐỒNG NHÔM...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT NHÔM ABB- A35
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT NHÔM ABB- A...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT NHÔM ABB- A400
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT NHÔM ABB- A...