CÁP NHÔM 0,6/1KV AL/XLPE

CÁP ĐỒNG

DÂY ĐIỆN

thông tin liên hệ
Hotline
Quản Lý - 098 189 4444

CÁP NHÔM 0,6/1KV AL/XLPE

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi 4x11
LH - 098.189.4444
cáp nhôm v&...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x35
LH - 098.189.4444
cáp nhôm v&...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x120
LH - 098.189.4444
cáp nhôm v&...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x185
LH - 098.189.4444
cáp nhôm v&...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi 2x11
LH - 098.189.4444
cáp nhôm v&...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi 3x35
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi 3x95
LH - 098.189.4444
cáp nhôm vặ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 11
LH - 098.189.4444
Đơ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 150
LH - 098.189.4444
Đơ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 400
LH - 098.189.4444
Đơ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi 4x35
LH - 098.189.4444
cáp nhôm v&...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi 4x120
LH - 098.189.4444
cáp nhôm v&...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AXV16
LH - 098.189.4444
Đơn 1 Lõi A...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Đơn 1 Lõi AV 35
LH - 098.189.4444
Đơ...

CÁP ĐỒNG

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC  CVV1x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng đơ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC  CVV2x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng 2...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC  CVV4x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng 4...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC  CXV1x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng đơ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng treo 2x4 CU/XLPE/PVCGoldcup 2c
LH - 098.189.4444
Cáp đồng tr...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x240 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x120 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp đồng đơn bọc CV 1x
LH - 098.189.4444
Cáp đồng đơ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x70 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Cáp Goldcup 4x50 CU/XLPE/PVC/1M
LH - 098.189.4444
Cáp Goldcup...

DÂY ĐIỆN

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện dân dụng 2 lõi Goldcup
LH - 098.189.4444
Dây điện dâ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup
LH - 098.189.4444
Dây điện Go...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup đơn mềm 1x6 (200m/cuộn)
LH - 098.189.4444
Dây điện Go...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup đơn mềm 1x4 (200m/cuộn)
LH - 098.189.4444
Dây điện Go...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Dây điện Goldcup đơn mềm 1x1.5 (200m/cuộn)
LH - 098.189.4444
Dây điện Go...

PHỤ KIỆN HẠ THẾ

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Ốp vòng bổ trợ đơn
LH - 098.189.4444
Ốp vòng bổ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>Ốp vòng bổ trợ kép
LH - 098.189.4444
Ốp vòng bổ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>KẸP HÃM (SIẾT) 4X16-25 ( LOẠI THƯỜNG )
LH - 098.189.4444
KẸP HÃM (SI...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>KẸP HÃM (SIẾT) 4X70-95 ( LOẠI THƯỜNG )
LH - 098.189.4444
KẸP HÃM (SI...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>BOONG TREO CÁP 16-25-35-50 ( LOẠI THƯỜNG )
LH - 098.189.4444
BOONG TREO...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>MÓC TREO CÁP 70-95-120
LH - 098.189.4444
MÓC TREO CÁ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>GHÍP ĐẤU ĐIỆN (VS) 1 BL
LH - 098.189.4444
GHÍP ĐẤU ĐI...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>GHÍP ĐẤU ĐIỆN (VS) 2 BL
LH - 098.189.4444
GHÍP ĐẤU ĐI...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ỐP CỘT (BẢNG MÃ) NHỎ PHI 16
LH - 098.189.4444
ỐP CỘT (BẢN...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ỐP CỘT (BẢNG MÃ) LỚN PHI 20
LH - 098.189.4444
ỐP CỘT (BẢN...

HÒM CÔNG TƠ

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H1
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H2
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H4
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>HÒM CÔNG TƠ H6
LH - 098.189.4444
HÒM CÔNG TƠ...

ĐẦU COST - ỐNG NỐI HẠ THẾ

<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT ĐỒNG NHÔM GULIFA UC-AM 25
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT Đ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT ĐỒNG NHÔM GULIFA UC- AM 400
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT Đ...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT NHÔM ABB- A35
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT N...
<b>LH - 098.189.4444</b> <br>ĐẦU CỐT NHÔM ABB- A400
LH - 098.189.4444
ĐẦU CỐT N...